Общи условия

Общи условия за ползване на сайта

ОБЩИУСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА www.teeshop.bg  представляван от фирма "Модерно.ком" ЕООД, ЕИК202163546 с адрес на регистрация и управление гр.София, ул.Маркова баня №5, телефон 0895332456, e-mail: office@teeshop.bg наречен по долу за краткост ТЪРГОВЕЦ

Използването на този сайт и заявяването на поръчка чрез него се счита за съгласие с долупосочените условия. Ако НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ с тези условия, моля не поръчвайте чрез този сайт.
www.teeshop.bg си запазва правото да променя условията без предварително известие,по всяко време, като променените условия ще бъдат публикувани в www.teeshop.bg

I. Данни за доставчика на платформата

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
1. Наименование на Доставчика: МОДЕРНО.КОМ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. „Маркова баня №5“
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, ул. „Маркова баня №5“
4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, област София-град, Столична община, гр. София, ул. „Маркова баня №5“, office@teeshop.bg, мобилен телефон 0895332456
5. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 /933-05-65
телефон на потребителя: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Алтернативно решаване на спорове чрез Европейската онлайн платформа за решаване на спорове (ОРС):
Уеб сайт: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG


II. Общи условия за ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА www.teeshop.bg
• “www.teeshop.bg” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки
• Търговецът има право да променя цените на предлаганите стоки в сайта без предварително известие, по всяко време 
•Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на избраната стока.
• При подаден неверен или грешен адрес, лице за контакти или телефон в заявката от страна на Клиента, Търговецът не се счита за задължен за каквото и да е обвързване за изпълнение на поръчката.
• Търговецът се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента,да достави на Клиента поръчаната стока.
• Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.teeshop.bg”.
•Възможно е  разминаване в цветовата гама на продуктите показани на снимките и реалните причинено от контрастите на вашите монитори, за което Търговецът не носи отговорност.
• Информацията, публикувана в сайта относно размери и съответствия е ориентировъчна. Търговецът допуска малки разминавания между обявените и действителните размери и измервания, за което не носи отговорност.
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

.III. Права и задължения на страните
1. Търговецът се задължава:
• Да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срокот 2 работни дни;
• Да достави в срока оказан в информацията за доставка.
• Търговецът гарантира, че продуктите предлагани в сайта са фабрично нови.

2. Клиентът се задължава:
• Да посочи трите си имена, валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
• Да плати цената на стоката и да осигури достъп за получаване на стоката според указаните условия

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка.
При потвърждаване на поръчката клиентът уверява, че е прочел и е съгласен с Общите условия на сайта, Защита на личните данни, както и че е съгласен с условията за заплащане и доставка
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес Търговецът се освобождава от задължението си да достав
и заявената покупка. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.